Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LaBaManu


1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę LaBaManu pod adresem elektronicznym www.labamanu.pl

2. Sprzedającym jest firma LaBaManu Dominika Kita – Kotwica
Zarejestrowana pod numerem NIP: 5951401505
Regon: 021937785, mob: 888 312 143

zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.
Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: labamanu@wp.pl

3. Podstawa prawna niniejszego regulaminu:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

§ 1 Zasady Ogólne

1. Sklep internetowy www.labamanu.pl prowadzony przez Sprzedającego prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawartej na odległość z osobą kupującą produkty, zwaną dalej Kupującym.

2. Informacje o produktach lub usługach podane na stronie internetowej Sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania zakupów stanowi niniejszy Regulaminem

4. Regulamin określa:

 • zasady i warunki składania Zamówień
 • procedurę reklamacyjną
 • procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

§ 2 Oferowane produkty

1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym LaBaManu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Zdjęcia oferowanych produktów w zbliżony sposób odwzorowują rzeczywisty stan i kolor prezentowanych przedmiotów. Odcienie kolorów oraz kształt produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zakupów jest poprawne złożenie zamówienia na Stronie Internetowej, wyboru płatności oraz sposobu wysłania wybranych produktów.

2. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt i miejsce dostarczenia zamówionego towaru:

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

Niezbędna jest także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu", a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę".

3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. Złożone przez Kupującego Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego poprzez wysłaną wiadomość email. 

5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.  

§ 4 Cena produktów i formy płatności

1. Ceny oferowanych produktów zamieszczone są przy każdym produkcie.

2. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych towarów. Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzanymi zmianami przez Sprzedającego.

5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. Do wyboru są następujące formy płatności:

 • Szybki przelew online - płatności Shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;
 • Przelewem bankowym na wskazany rachunek;
 • Karty płatnicze:  

*Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

§ 5 Czas realizacji zamówienia i dostawa

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty wpłynięcia należności lub pozytywnej autoryzacji płatności. Czas ten określony jest na stronie LaBaManu w opisach poszczególnych produktów.

2. Czas realizacji nie uwzględnia czasu potrzebnego na dostawę, który jest uzależniony od rodzaju przesyłek (najczęściej jest to 1 -2 dni robocze).

3. Na wpłatę za złożone zamówienie czekamy 3 dni robocze. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

4. Dołożymy wszelkich starań aby wszystkie zamówienie były realizowane jak najszybciej. Jeśli zależy Państwu na szybszej realizacji zamówienia niż określa to regulamin prosimy o kontakt labamanu@wp.pl

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu (panel informacyjny)

6. Ceny podane są indywidualnie, zależnie od wielkości i ciężaru przesyłki. Cena widnieje przy złożonym zamówieniu, lub po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w dostawie zamówionych produktów wynikające z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub Kupującego.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu lub wymiany zakupionego przedmiotu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zamówionego produktu. W przypadku chęci dokonania zwrotu koniecznie prosimy o informację na: labamanu@wp.pl

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie zakupionego produktu bez oznak użytkowania w nienaruszonym stanie ze wszystkimi przyczepionymi metkami. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar prosimy przesłać na adres:

LaBaManu Dominika Kita – Kotwica, ul. Chabrowa 35, 55 – 080 Smolec

4. Pieniądze za zwrócony przedmiot wraz z kosztami wysyłki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania produktu przez LaBaManu.

5. Zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym na konto podane w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji podanych przez danego Konsumenta.

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą umową sprzedaży, Kupującemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

2. Reklamację produktu należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na adres labamanu@wp.pl . Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis wad, zdjęcia, numer zamówienia, dane osobowe. Następnie po potwierdzeniu przez Sprzedającego otrzymania formularza zgłoszeniowego należy wysłać reklamowany produkt. Do wysyłanego produktu dołącz wypełniony formularz reklamacyjny. Całość wyslij na adres:LaBaManu Dominika Kita – Kotwica, ul. Chabrowa 35, 55-080 Smolec.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania produktu.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) zwracamy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia powstałe podczas transportu.

§ 8 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Dane maja charakter poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.labamanu/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne kodeksu cywilnego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą w pierwszej kolejności polubownie. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl